Pravidla

Zvládnete se postavit nepřízni
osudu a získat své peníze zpět?

Čeká na vás váš vysněný život?
Přesvědčte se o svých rozhodovacích schopnostech sami.

 

 

Před začátkem hry

Hráči si vylosují postavu, za kterou budou hrát. Údaje o své postavě zapíšou do BILANČNÍ KARTY. V případě pochybností, jak vyplnit bilanční kartu, mohou využít tahák. Hráči si také vyberou kartu SNU. Hráč, který si splní svůj sen jako první, vyhrává.


Hráči začínají na políčku START a posunují se ve směru hodinových ručiček. Hráč si může před začátkem svého kola vybrat, zda bude házet jednou kostkou, nebo dvěma. Na hrací ploše jsou celkem tři dráhy. Vnější, kde hráči začínají, prostřední a vnitřní. Pokud hráč splní podmínky pro postup do prostřední, nebo vnitřní dráhy, může tak učinit cestou přes spojovací body.


Peníze lze získat několika způsoby

 1. Prací nebo brigádami. Každá postava má určité množství času, které může navíc věnovat brigádám.
 2. Nákupem a prodejem investičních nemovitostí a firem. Při koupi je hráči každý měsíc u nemovitostí vyplácen zisk z nájmu. V případě podílu ve firmě jsou každý měsíc hráči vypláceny dividendy. Hráč může také investiční nemovitost i podíl ve firmě prodat. Pokud prodá výhodně, tak získá výrazně víc peněz, než původně zaplatil.
 3. Nákupem a prodejem investičních aktiv, jako jsou akciové a nemovitostní fondy, kryptoměny a drahé kovy, jejichž hodnota nekontrolovaně roste a klesá. Hráč tak může při prodeji získat mnohem více peněz, než původně zaplatil.

 

Dráhy a políčka

 • Vnější dráha

  Hnědé pole – Vezmi si dvě karty UDÁLOSTÍ. Nahlas je přečti a splň jejich podmínky.

  Červené pole – Vezmi si jednu kartu NÁKUPU. Nahlas ji přečti a splň její podmínky.

  Zelené pole – Hráč stoupnul na pole pracovní příležitosti a může si vybrat, zda má zájem o BRIGÁDU, nebo práci na živnost, tak zvaný MLM (Multi level marketing). Podle svého rozhodnutí si vezme příslušnou kartu. Každá postava má omezený počet hodin na vedlejší příjem. Pokud je časová náročnost pracovní příležitosti vyšší než možnosti postavy, tak se postava dané práci nemůže věnovat.

  Modré pole – Hráč stoupnul na pole investiční příležitosti. Zde si může vybrat ze tří variant. První a druhou variantou je nákup NEMOVITOSTI, nebo FIRMY, kdy si hráč podle svého rozhodnutí vezme příslušnou kartu. Třetí variantou je přesunutí se hráče na trh investičních aktiv. Zde hází jednou kostkou na vývoj kurzu všech investičních aktiv, po jejichž změně v KURZOVNÍM LÍSTKU může jednotlivá aktiva nakupovat nebo prodávat. Jakmile dojde ke změně kurzu, mohou se do hry zapojit i ostatní hráči, kteří v tuto chvíli mohou svá vlastní investiční aktiva prodávat. Nemohou však sami nakupovat.

  Pole se zlatou výplní – pro hráče, který prošel polem se zlatou výplní, nebo na něj jen stoupl, uplynul jeden měsíc. Musí zaplatit všechny své měsíční výdaje a může si vzít svou výplatu a ostatní příjmy.

  Pole DOVOLENÁ – Hráč odevzdá do banku částku odpovídající jeho příjmu ze zaměstnání.

  Pole VYHAZOV – Hráč odevzdá do banku částku odpovídající trojnásobku jeho měsíčních výdajů.

 • Prostřední dráha

  Pro vstup do prostřední dráhy musí pasivní měsíční příjem hráče převyšovat jeho měsíční výdaje. Pokud by tato podmínka byla porušena, tak se hráč vrací na vnější dráhu.

  Pokud se hráč rozhodne přesunout do prostřední dráhy, tak přichází o veškeré aktivní příjmy. Naopak získá možnost hledat práci svých snů, kterou získá, jakmile stoupne na pole PRÁCE SNŮ. Od této chvíle je jeho aktivní příjem 250 000,- měsíčně. O svou práci snů hráč už nemůže přijít, ani kdyby se vrátil na vnější dráhu.

 • Vnitřní dráha

  Pro vstup do vnitřní dráhy musí mít hráč nakoupeny všechny potřebné prvky pro splnění svého snu.

Interakce mezi hráči

Obchodování a intrikování mezi hráči je zcela dovoleno. Pokud má hráč příležitost nákupu nebo prodeje, tak ji může nabídnout svým protihráčům. Co bude chtít na oplátku, je jen na něm.

Opačným případem je obchodní příležitost, která platí pro všechny, ale získat ji může jen jeden. Například jeden z hráčů stoupne na pole UDÁLOSTI a vytáhne si kartu, kde investor usiluje o koupi bytu 2+1. Byt chce logicky jen jeden, ale hráčů, kteří by jej prodali, je víc. Běžnou variantou je, že investor nakoupí od toho, kdo nabídne nejlepší cenu. Hráči ale můžou podplatit své protihráče, aby o obchod neusilovali. Pokud investor shání 20% podíl například ve stavební firmě, ve které dva hráči vlastní jen 10% podíly, tak žádný z nich nedokáže poptávku investora uspokojit. Hráči se ale spolu můžou dohodnout a prodat mu své podíly společně.


OBJEDNAT Hru